-Τι κάνω μόλις συνδεθώ; Print

  • 49

Πατήστε αριστερά στο μενού Ρυθμίσεις->Ρυθμίσεις->Ραδιόφωνο
  Συμπληρώστε τα πεδία
  Τίτλος ραδιοφώνου: Οτι θέλετε (Ελληνικά & Αγγλικά)
  Διεύθυνση ιστοσελίδας: το url του site σας (αν έχετε)

Was this answer helpful?

« Back