Ρυθμίσεις Filezilla Print

  • 75

Ο δημοφιλής FTP Client "Filezilla", δυστυχώς, στις νεότερες εκδόσεις του, έρχεται από default με μία ρύθμιση, την οποία δεν είχε ενεργοποιημένη στις παλαιότερες εκδόσεις και η οποία προκαλεί σύγχυση στους περισσότερους χρήστες.

Η ρύθμιση αυτή έχει να κάνει με την -από default προεγκατεστημένη- χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας TLS. Για να συνδέεστε χωρίς πρόβλημα, συνιστούμε τη χρήση του Site Manager εντός του Filezilla και συγκεκριμένα, παρακαλούμε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (τα οποία έχουν γραφτεί και για την ελληνική αλλά και για την αγγλική έκδοση) :

1. Ανοίξτε το Filezilla
2. Πηγαίνετε στο Site Manager πατώντας Ctrl+S (ή, πηγαίνοντας στο μενού αρχείο > Διαχειριστής Τοποθεσιων. Στα αγγλικά: File > Site Manager).
3. Αριστερά υπάρχει η λίστα με τα site που έχετε αποθηκεύσει. Πατήστε στο "Νέα Τοποθεσία" (New Site)
4. Ονομάζετε αριστερά το site σας όπως εσείς θέλετε (πχ "paradeigma.gr") και δεξιά στην καρτέλα "Γενικά" ("General") αλλάζετε το host (Κόμβος) σε ftp.domain.tld (με τα δικά σας στοιχεία, πχ ftp.paradeigma.gr), στο Port (Θύρα) είτε σε 21, είτε το αφήνετε κενό (θα συμπληρωθεί αυτόματα με 21 από το Filezilla).
5. Στο "Πρωτόκολλο" (Server Type) από κάτω, αλλάξτε το σε FTP - File Transfer Protocol (FTP - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων).
6. Στο Κρυπτογράφηση (Encryption) - που είναι και η ρύθμιση που σας προκαλεί το πρόβλημα, φροντίστε να είναι ρυθμισμένη σε "Use Plain FTP" ("Χρήση μόνο απλού FTP (επισφαλές)")
7. Τύπος Σύνδεσης (Logon Type): Κανονικός (normal)
8. Χρήστης (User): το FTP username σας
9. Κωδικός πρόσβασης (Password): ο κωδικός πρόσβασής σας.

Έπειτα, πατήστε "Σύνδεση".


Was this answer helpful?

« Back