Πως βάζω nameservers Print

  • 65

Για να περάσετε τους nameservers σε ένα domain ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. συνδεθείτε στην καρτέλα πελάτη σας (http://secure.prowebsector.gr/)
2. πατήστε ψηλά στο μενού "Domains και στο υπομενού "Διαχείριση Domain"
3. πατήστε δεξιά απο το domain που θέλετε να αλλάξετε, το μαύρο βέλος κάτω το κουμπί "Διαχείριση Domain"
4. στο υπομενού που θα σας εμφανιστεί πατήστε στην επιλογή "Διαχείριση Nameservers"
4. γράψτε στα κουτιά Nameserver 1: και Nameserver 1: κλπ  τους nameservers που θέλετε και πατήστε στο κουμπί "Αλλαγή nameservers"

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η διαδικασία αυτή καλείται ανανέωση των DNS και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τις 48 ώρες μέχρι να είναι τα αποτελέσματα εμφανή.Was this answer helpful?

« Back