Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω FTP μέσω εντολών/command line ; Print

  • 87

Τα παρακάτω βήματα θα σας εξηγήσουν τον τρόπο να πραγματοποιήσετε FTP σύνδεση χρησιμοποιώντας την γραμμή εντολών των Windows.

1.Πηγαίνετε στο μενού Έναρξη/Start και κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση/Run...
2.Πληκτρολογήστε cmd και κάντε κλικ στο OK
3.Το Windows Command Prompt θα ανοίξει.
4.Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να συνδεθείτε με το διακομιστή:
ftp yourdomain.com (*)
---------
(*) όπου yourdomain.com είναι το όνομα χώρου σας ή η διεύθυνση ΙP του FTP Server σας.

5.Αφού πατήσετε Enter, θα επιχειρήσετε να συνδεθείτε με το server.
Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα σας ζητηθεί να δώσετε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
6.Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης FTP για να συνδεθείτε.
7.Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να δείτε τον κέρσορα ftp>
8.Για να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου χρησιμοποιήστε την εντολή dir

Περισσότερες FTP εντολές:

ABOR - abort a file transfer
CWD - change working directory
DELE - delete a remote file
LIST - list remote files
MDTM - return the modification time of a file
MKD - make a remote directory
NLST - name list of remote directory
PASS - send password
PASV - enter passive mode
PORT - open a data port
PWD - print working directory
QUIT - terminate the connection
RETR - retrieve a remote file
RMD - remove a remote directory
RNFR - rename from
RNTO - rename to
SITE - site-specific commands
SIZE - return the size of a file
STOR - store a file on the remote host
TYPE - set transfer type
USER - send username


Was this answer helpful?

« Back