Πόσο εύκολη είναι η αναβάθμιση σε διαφορετικό πακέτο ; Print

  • 95

Πολύ εύκολη!
Εάν ξεκινήσετε με ένα βασικό πακέτο και αργότερα δείτε ότι χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους από τους διαθέσιμους,
μπορείτε εύκολα να κάνετε αναβάθμιση στο επόμενο πακέτο (εάν υπάρχει) ή να διπλασιάσετε το ήδη υπάρχον πακέτο σας.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε στην περιοχή πελάτη και να αναβαθμίσετε το πακέτο σας.
Μετά το αίτημα σας, και εφ’ όσον εξοφληθεί το ποσό που χρειάζεται, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το νέο πακέτο σας.

Εάν αναβαθμίσετε το πακέτο σας παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον (π.χ. από ProWeb 1 σε ProWeb 2 ), δεν θα υπάρξει καθόλου downtime στην υπηρεσία.


Was this answer helpful?

« Back