Πως αλλάζω τα στοιχεία σε ένα domain name Print

  • 1


Για να αλλάξετε τα στοιχεία σε ένα domain θα μπείτε στην καρτέλα πελάτη http://secure.prowebsector.gr/clientarea.php
- πατήστε ψηλά στο μενού  "Διαχείριση Domain"
- δεξιά από το domain που θέλετε πατήστε στο κουμπί με το πράσινο βέλος.
- στην επόμενη σελίδα πατήστε χαμηλά στο κουμπί "Στοιχεία Ιδιοκτήτη Domain"
- συμπληρώστε στα κουτία τα στοιχεία που θέλετε και πατήστε χαμηλά "Αποθήκευση".

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα domain με κατάληξη .gr δεν μπορείτε να αλλάξετε από την φόρμα αυτή το ονοματεπώνυμο του Registrant.


Was this answer helpful?

« Back