Θα λάβω ενημερώσεις για την λήξη και ανανέωση του domain μου; Print

  • 47

Θα λάβετε 5 ενημέρωσεις για την επικείμενη λήξη του domain name σας,

- 60 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης

- 30 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης

- 15 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης

- 7  ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης

- 1  ημέρα πριν την ημερομηνία ανανέωσης

 

 


Was this answer helpful?

« Back