Τι είναι η ενημέρωση των DNS/Nameservers; Print

  • 597

DNS εννοείται σε ποια διεύθυνση IP αντιστοιχεί ένα όνομα χώρου (domain name).
Όταν αλλάζετε την διεύθυνση IP στην οποία αντιστοιχεί το όνομα του χώρου σας, χρειάζεται χρόνος για να ενημερωθούν αυτές τις εγγραφές DNS σε όλους τους διακομιστές DNS σε όλο τον κόσμο.

Η ενημέρωση των DNS είναι μια διαδικασία με την οποία όλοι οι διακομιστές DNS σε όλο τον κόσμο συλλέγουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη θέση της ιστοσελίδα σας και πώς να την βρουν. Ο χρόνος που απαιτείται για την καταγραφή των μεταβολών DNS και την ενημέρωση στον τελικό χρήστη, μπορεί να κυμανθεί 4 έως 72 ώρες.


Was this answer helpful?

« Back