Έχω κάποιο πρόβλημα/απορία ,πως λαμβάνω βοήθεια; Print

  • 36

Γνωσιακή βάση: http://secure.prowebsector.gr/knowledgebase.php

Αρχικά μπορείτε να ψάξετε για λύση στο πρόβλημα σας στην Γνωσιακή βάση όπου θα βρείτε λύσεις προβλημάτων, και απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις θα προστίθενται συχνά.
Εάν δεν βρείτε λύση στο πρόβλημα σας, μπορείτε να ανοίξετε αίτημα (ticket) υποστήριξης ή να αποστείλετε e-mail στο: support@prowebsector.gr

Αιτήματα Τεχνικής Υποστήριξης/Tickets:
https://secure.prowebsector.gr/submitticket.php

Για άμεση επίλυση, μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω του Live Chat ή στο 801 700 78 77 και στο 2810 235 001


Was this answer helpful?

« Back